Mamy energię do zmian!

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym producentem energii elektrycznej i ciepław Polsce. Grupa posiada 43 proc. udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej i 25 proc. udziału w rynku ciepła w kogeneracji, czyli procesie jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Sieć energetyczna Grupy PGE, którą dostarcza prąd do ponad 5 mln klientów, mogłaby 7-krotnie opleść kulę ziemską.

PGE, jako lider transformacji energetycznej w Polsce, jest świadoma zachodzących zmian i wyzwań, jakie stoją przed branżą energetyczną. Transformacja Grupy w kierunku OZE jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się świata. W trosce o środowisko naturalne w swojej działalności PGE stawia na innowacyjne  i niskoemisyjne rozwiązania.

Już teraz PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z rynkowym udziałem ok. 8 proc. Do 2030 roku PGE chce osiągnąć 25 proc. udziału energii z OZE w Polsce. Obecnie PGE posiada 33 elektrownie wodne, 14 farm wiatrowych i 1 elektrownię fotowoltaiczną. Wśród realizowanych inwestycji Grupy znajdują się również farmy wiatrowe na morzu oraz dalsze inwestycje w instalacje fotowoltaiczne.

PGE konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. Obecnie  realizuje m.in. inwestycję o nazwie Klaster, na którą składają się 3 farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej prawie 100 MW i rocznej produkcji pozwalającej zasilić zieloną energią ok. 130 tys. gospodarstw domowych. Projekt ten zwiększy moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW i umocni tym samym Grupę na pozycji lidera rynku OZE. Realizacja projektu Klaster umożliwi uniknięcie emisji na poziomie ok. 215 tys. ton CO2 rocznie.

PGE realizuje także plan rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim (offshore) o łącznej mocy do 2545 MW, które będą stanowić bardzo ważny filar transformacji polskiej energetyki. Zgodnie z założeniami pierwszy prąd z wiatraków na morzu popłynie w 2025 r., a rok później inwestycja zostanie przekazana do fazy komercyjnej eksploatacji. Realizacja tego projektu pozwoli na uniknięcie emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie, a wyprodukowana w ten sposób zielona energia elektryczna będzie w stanie zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych.

PGE chce także maksymalnie wykorzystać potencjał płynący z energii słonecznej. PGE podpisała już listy intencyjne z Grupą Azoty i Zakładami Chemicznymi Siarki „Siarkopol”, PKP Polskimi Kolejami Państwowymi oraz KGHM Polska Miedź, zakładające wykorzystanie gruntów tych firm pod kolejne inwestycje w panele fotowoltaiczne. Grupa będzie wykorzystywać również własne grunty – instalacja fotowoltaiczna powstanie m.in. na terenach Elektrowni Bełchatów. Celem PGE jest osiągnięcie 2,5 GW mocy zainstalowanych w fotowoltaice w perspektywie 2030 r.

PGE jest także liderem w przyłączaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci, umożliwiając tym samym swoim klientom produkcję zielonej energii elektrycznej na własne potrzeby. Tylko w pierwszej połowie tego roku PGE przyłączyła do sieci kolejne 20 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu na koniec czerwca do sieci przyłączonych było łącznie już ponad 32 tys. tego typu instalacji.

PGE sukcesywnie rozwija się również w obszarze elektromobilności, m.in. inwestując w infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie dysponuje już prawie 60 punktami ładowania w 14 miastach w Polsce. Jednocześnie Grupa cały czas prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie kolejnych instalacji w nowych lokalizacjach. W ciągu roku liczba punktów ładowania PGE może wzrosnąć do 200. Ponadto w 2019 r. Grupa uruchomiła także swój pierwszy komercyjny e-carsharing.

PGE jest również pierwszą i jedyną w Polsce firmą, która zapewnia swoim odbiorcom w pełni ekologiczne zasilanie pojazdów elektrycznych. Energia elektryczna w stacjach należących do Grupy Kapitałowej PGE pochodzi w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

PGE wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, którzy poszukują ekologicznych i przyjaznych środowisku rozwiązań. Oferuje im szybki i sprawny sposób realizowania formalności związanych z zakupem energii elektrycznej drogą online, czyli elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, a ramach proekologicznych działań zachęca także do korzystania z e-Faktury. Zaletą obu tych kanałów komunikacji jest oszczędność czasu, monitorowanie płatności, bezpieczeństwo, wygoda i troska o środowisko naturalne.

PGE jako firma odpowiedzialna społecznie, realizuje szereg innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w całym łańcuchu swojej działalności – od wytwarzania, poprzez przesył, na sprzedaży energii elektrycznej kończąc.

PGE jest liderem transformacji energetycznej w Polsce, bo ma energię do zmian!

 

Trwa ładowanie formularza... zapewniamyenergie_site